Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Informujemy, że strona bezpieczny.olsztyn.eu jest w trakcie przebudowy. Tymczasowo informacje dostępne będą na portalu kryzys.olsztyn.eu

Zdarzenia aktualne

Data

Lokalizacja

Opis

2024-02-23 13:37:00 Olsztyn, Chmielna Dnia 23.02.2024 r. doszło do awarii rurociągu kanalizacji deszczowej DN 200 łączącego wpust uliczny z kolektorem deszczowym DN 1000. Bardzo duże zapadnięcie w jezdni. Miejsce awarii zabezpieczono. Możliwe utrudnienia w ruchu ulicznym. Usuwanie awarii planowane na dzień 26.02.2024 r. Prace będą prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.

2024-02-23 08:14:17

Olsztyn, Krasickiego/Wańkowicza

Działając w imieniu firmy Sprint, chciałem poinformować o planowanych pracach, w dniu 23.02.2024r w godzinach od 9.00 – do 13.30,związanych z przełączeniami zasilania (oświetlenie i urządzenia systemu ITS) w obrębie skrzyżowania: Krasickiego / Wańkowicza.Prace spowodują czasowe wyłączenie sterownika sygnalizacji świetlnej na okres ok. 2 - 2,5 godzin