Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Dyrektor Andrzej Lisowski

tel. (+48 89) 527 38 94 (+48 89) 527 31 11 wew. 379

fax (+48 89) 535 33 98

e-mail: sekretariat@kryzys.olsztyn.pl

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy:

  • Realizacja całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
  • Realizacja zadań w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz wynikających z kompetencji Prezydenta zadań z zakresu ratownictwa medycznego
  • Prowadzenie spraw miasta wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.