Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Dnia 19.09.2017r. została podpisana kolejna umowa w ramach projektu „Bezpieczny MOF”,
tym razem na dostawę pojazdu rozpoznania, w ramach zadania: Zakup Mobilnego
Centrum Kierowania. Dostawcą przedmiotu zamówienia będzie olsztyńska firma Auto Serwis
Sikorski sp. jawna, która ma 100 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
Mobilne Centrum Kierowania umożliwi prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu
zdarzenia. W ramach zadania zaplanowano zakup 2 pojazdów: rozpoznania oraz dowodzenia i
łączności wyposażonego między innymi w drona oraz przyczepę. Pojazdy wykorzystywane
będą do prowadzenia działań rozpoznawczych podczas trudnych i długotrwałych akcji
(usuwanie skutków silnych wiatrów, akcji przeciwpowodziowych). Zadaniem pojazdu
rozpoznania będzie stworzenie możliwości dokładnego rekonesansu obszaru oddziaływania
zdarzenia i jego ewentualnego wpływu na środowisko oraz z poziomu pojazdu dowodzenia i
łączności podejmowanie decyzji odnośnie skierowania właściwych służb w określone miejsce
celem zminimalizowania negatywnych skutków zdarzenia.
W rezultacie Mobilne Centrum Kierowania stanowić będzie nowoczesny mobilny system
gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, stanowiący integralny element złożonego
systemu o unikalnej funkcjonalności.
Ogłoszenie przetargu na dostawę drugiego pojazdu - dowodzenia i łączności, zaplanowano
jeszcze w tym roku.
Inwestycja jest dofinansowana w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014 – 2020.