Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ i ZGROMADZEŃ 

Czas: środa, godzina 9:00

Miejsce: Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, ul. Augustowska 44,  10-683 Olsztyn

 

Kontakt:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, ul. Augustowska 44,  10-683 Olsztyn

Stanowisko ds. bezpieczestwa imprez i zgromadzeń 

tel.    89-522-24-24 

mail:   zgromadzenia@olsztyn.eu

 

Do pobrania:

Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia w postępowaniu zwykłym

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej niemasowej

Zawiadomienie o planowanym użyciu wyrobów pirotechnicznyc