Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Utrudnienia

                             WYKAZ UTRUDNIEŃ RUCHU DROGOWEGO

 

Lp.

Ulica

Informacja

Opis

Zajęte elementy

Od dnia

Do dnia

1

Bartosza

Głowackiego

przebudowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu i budową chodnika.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.09.2020r. do dnia 30.04.2024r. występować będą utrudnienia w ruchu na ulicy Głowackiego, spowodowane prowadzeniem robót polegających na przebudowie drogi wraz z zagospodarowaniem terenu i budową chodnika.

Jezdnia,Chodnik,Zjazd,Zatoka postojowa

08.09.20

30.04.24

2

Ryszarda Knosały

wygrodzenie-zaplecze budowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.07.2023r. do dnia 24.05.2024r. występować będą utrudnienia w ruchu na ulicy Knosały, spowodowane wygrodzeniem terenu dla potrzeb zorganizowania zaplecza budowy.

Chodnik,Zatoka postojowa

10.07.23

24.05.24

3

Partyzantów,

Plan Konstytucji

3 Maja

budowa odcinków sieci: wodociągowej, gazowej,

kanalizacji sanitarnej i

deszczowej

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 8.08.2023r. do dnia 15.03.2024r. występować będą utrudnienia w ruchu na ulicy Partyzantów, przy pl. Konstytucji 3-go Maja i pl. Konstytucji 3-go Maja z powodu budowy odcinków sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Roboty prowadzone będą etapami.

Jezdnia,Chodnik,Zjazd

08.08.23

15.03.24

4

Sielska

przebudowa ulicy Sielskiej oraz drogi nr G 302031 N (pot. zw.

ul. Lotniczą), której zakres obejmuje: budowę ronda, jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego i ekranu akustycznego

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5.10.2023r. do dnia 31.05.2024r. występować będą utrudnienia w ruchu na ulicy Sielskiej oraz drogi nr G 302031 N (pot. zw. ul. Lotniczą), której zakres obejmuje: budowę ronda, jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego i ekranu akustycznego .

Jezdnia,Chodnik,Pobocze

05.10.23

31.05.24

5   Istotne zmiany w organizacji ruchu w ciągu ulicy Krasickiego, w rejonie ulic Barcza/Krasickiego i Wańkowicza/Krasickiego od dnia 19.03.2024 r. 

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że:
od dnia 19 marca br. planuje etapowo wprowadzać zmiany w organizacji ruchu w ciągu ulicy Krasickiego na odcinku od ulicy Barcza do ulicy Wańkowicza w Olsztynie.

Prowadzenie robót będzie podzielone na kilkudniowe etapy, które zaplanowano następująco:
1. zamknięcie całościowe jezdni wschodniej, z dopuszczeniem ruchu dwukierunkowo na jezdni zachodniej, czas obowiązywania 1 dzień;
2. zamknięcie połówkowe jezdni wschodniej strona prawa, z dopuszczeniem ruchu na jezdni zachodniej kierunek Pieczewo oraz połówkowo jeden pas jezdni wschodniej kierunek Synów Pułku, czas obowiązywania 9-12 dni roboczych;
3. zamknięcie połówkowe jezdni wschodniej strona lewa, z dopuszczeniem ruchu na jezdni zachodniej kierunek Pieczewo oraz połówkowo jeden pas jezdni wschodniej kierunek Synów Pułku, czas obowiązywania 7-9 dni roboczych;
4. zamknięcie całościowe jezdni wschodniej, z dopuszczeniem ruchu dwukierunkowo na jezdni zachodniej, czas obowiązywania 1 dzień;
5. lokalne utrudnienia w rejonie ul. Wańkowicza, czas obowiązywania 2-3 dni roboczych;
6. zamknięcie całościowe jezdni wschodniej, z dopuszczeniem ruchu dwukierunkowo na jezdni zachodniej, czas obowiązywania 1 dzień.

Wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną uwagę i zachowanie ostrożności. Przepraszamy za utrudnienia.

  19.03.24 31.03.24