Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Informujemy, że  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie organizuje  „Wojewódzką Olimpiadę wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym”. Olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych.

          

  Celem Olimpiady jest:

  • popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych,
  • przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,
  • kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
  • kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

 

Olimpiada składa się z trzech etapów, dla których określa się następujące terminy:

  1. Etap szkolny — do 14 lutego 2024 roku (przeprowadzają szkoły),
  2. Etap międzyszkolny – do 28 lutego 2024 roku - przeprowadzają: Prezydent Miasta Elbląg, Prezydent Olsztyna i Starostowie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
  3. Etap wojewódzki — 22 marca 2024 roku (przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

Informujemy, że II etap miejski (międzyszkolny) Olimpiady odbędzie się 28 lutego 2024r w w sali Konferencyjnej Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa ul. Augustowska 44 Olsztyn, o godz. 9:00. Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można uzyskać pod nr tel. 89-522-24-16

 

 

 

Informacje do pobrania:

        Regulamin