Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

          PODSTAWOWE AKTY NORMATYWNO - PRAWNE:

 

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

- https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002305