Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

Szanowni Państwo,

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna informuję, iż od  2023 roku, zgodnie z wyrażoną dyspozycją w art. 312  ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, właściwą osobą do ustalenia i wypłacenia świadczenia pieniężnego jest dowódca jednostki wojskowej.

 

W związku w powyższym uprzejmie proszę o nie kierowanie do tut. Urzędu wniosków
o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się treścią załączników do niniejszego ogłoszenia.

 

Kontakt pod nr. tel:

Tel. 89 522-24-17

 

 

 

Załączniki:

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002305 - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001112 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-rekompensata-cwiczenia-wojskowe-mon-odpowiedz - Biuletyn Informacji Publicznej RPO w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi