Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

25.03.2024 15:37

Nagrody „Lider Bezpieczeństwa” w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2023 roku”

Dnia 22 marca 2024r w Urzędzie Miasta Olsztyna Prezydent Olsztyna wręczył nagrody laureatom Nagrody „Lider Bezpieczeństwa” w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2023 roku” tj.:

Marek Bulski, ratownik medyczny,

Jarosław Przekop, wicedyrektor SP 21 i ratownik WOPR,

Adam Maciejewski, zastępca naczelnika wydziału dw. z przestępczością przeciwko mieniu KMP Olsztyn,

Paweł Zapadka, prezes OSP Gutkowo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie – odbierała dyr. Anna Staryk

Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie – odbierała dyr. Elżbieta Skaskiewicz

W tym roku 4 nagrody trafiły do osób i 2 do instytucji.

Należy przypomnieć, że celem ustanowienia statuetki „Lider Bezpieczeństwa” jest promowanie i nagradzanie obywateli oraz instytucji zasłużonych dla spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Olsztyna, w szczególności  jeżeli spełniają poniższe kryteria:

  1. Aktywnie uczestniczą w procesie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i porządku w mieście.
  2. Prowadzą działalność promocyjną, informacyjną i wydawniczą w dziedzinie bezpieczeństwa.
  3. Wspomagają finansowo i rzeczowo osoby i instytucje poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, potrzebujących pomocy.
  4. Inicjują i wspierają przedsięwzięcia, których celem jest prawidłowy rozwój fizyczny i edukacja dzieci oraz młodzieży, a także propagują model zachowań młodego człowieka wolnego od wszelkich uzależnień.
  5. Wykazali się nieprzeciętną odwagą w ratowaniu życia, zdrowia lub mienia.
  6. Wprowadzają nowoczesne rozwiązania sprzyjające bezpieczeństwu w mieście.
  7. Budują wzajemne zaufanie i więzi społeczne w ramach danej społeczności

Kandydatami do przyznania statuetki nie mogą być osoby (z wyjątkiem sytuacji poza służbą, wykonywaną pracą) i instytucje zajmujące się ustawowo lub na podstawie obowiązujących przepisów problematyką bezpieczeństwa, a także będące liderami bezpieczeństwa w poprzedzających 3 (trzech) latach.

 

Zdjecie1

 

 

Powróć do archiwum