Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

09.01.2024 07:49

Noś odblaski bądź widoczny

odblaski

Noś odblaski bądź widoczny!

 

Przypominamy ustawa Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. Z 2023r poz.1047 z póź zm) nakłada na pieszych poruszających się po drogach publicznych nowe obowiązki: "Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku".  Pozostałe obowiązki pieszego pozostają bez zmian:

  • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku z pobocza. Jeżeli pobocze jest niedostępne dla ruchu pieszego, można skorzystać z jezdni poruszając się możliwie jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom.
  • Chodzenie lewą stroną drogi idąc po poboczu lub jezdni.
  • Poruszanie się jeden za drugim; natomiast na drogach o małym natężeniu ruchu i w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie.
  • Ustąpienie miejsca rowerowi w przypadku gdy pieszy porusza się po drodze rowerowej, za wyjątkiem niepełnosprawnych. Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów tylko gdy nie ma możliwości skorzystania z chodnika lub pobocza. 

Każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Za brak odblaskowego elementu grozi mandat od 20zł do 500zł

  widoczność pieszych o zmroku

                Należy pamiętać, że w strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jednakże nie zwalnia to pieszych od zachowania szczególnej ostrożności.

Powróć do archiwum