Idź do treści strony
Kryzys
28.01.2016 09:27

Bezpieczny komin - o tym musisz pamiętać !

Strażacy na kominie

Kiedy sprawdzać przewody kominowe?

Najwłaściwszy moment, by dokładnie sprawdzić przewody, wyczyścić je i zadbać o ich konserwację to czas przed sezonem grzewczym. Zanim rozpalimy w kominku, czy na nowo podłączymy po lecie kocioł, wezwijmy fachowca i upewnijmy się, że wszystko z naszym systemem grzewczym jest w porządku. Im wcześniej się tym zajmiemy, tym lepiej. Możemy mieć wówczas pewność, że fachowiec trafi do nas w odpowiednim momencie.
Bezpieczny komin - o tym musisz pamiętać !
Obowiązkowe czynności profilaktyczne właściciela lub zarządcy obiektu polegają na zlecaniu (dopilnowaniu):
  • okresowych kontroli przewodów kominowych raz w roku przez uprawnioną osobę – mistrza kominiarskiego;
  • czyszczenia kominów:
  • dymowych – z palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na trzy miesiące,
  • spalinowych – z palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na pół roku;
  • okresowej kontroli instalacji gazowej przez osobę mającą wymagane uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane;
  • systematycznej obsługi konserwacyjnej urządzeń grzewczych zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.
W kwestii konserwacji przewodu kominowego kategorycznie odradzam oszczędność. Może być ona bowiem tragiczna w skutkach.
Zaniedbanie konserwacji przewodu kominowego może doprowadzić do :
  • zatrucia tlenkiem węgla,
  • pożarem sadzy w przewodzie kominowym, a nawet całego mieszkania co jest szczególnie niebezpieczne w porze nocnej.
POŻARY SADZY W KOMINIE
Pożary kominowe mogą spowodować pęknięcie komina i przeniesienia się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą spowodować pożar sąsiednich budynków i materiałów.
Aby zapobiec tego typu zdarzeniom właściciele budynków mieszkalnych powinni zadbać we własnym zakresie lub wynajmując firmy zajmujące się tego typu usługami o systematyczne czyszczenie przewodów dymowych. Dbanie o przewody kominowe powinno być priorytetem i jest absolutnie niezbędne.
Postępowanie zwykłego użytkownika
Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca zarówno od dołu jak i od góry. Dozorujmy na całej długości przewód kominowy czy nie występują pęknięcia.

Ważne żeby do palącego komina nie wlewać wody.Z jednego litra H2O powstaje aż 1700 litrów pary co niestety może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Zabronione jest obudowanie przewodu materiałami palnymi co jest niezgodne z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 § 266).
Zwiększ swoją czujność
Obecnie jest coraz większa świadomość wśród "użytkowników kominów". Sporo dobrego w tym zakresie zrobiły media, prowadząc kampanię uświadamiającą zagrożenia wynikające z zatrucia czadem. Tragedie jednak mimo to się zdarzają. Najczęstszą ich przyczyną jest nieprawidłowa wentylacja. Właściwy dopływ powietrza jest elementarną zasadą prawidłowego działania wentylacji. Przyczynia się do nich również brak dbałości o stan techniczny kominów oraz zaniedbywanie przeglądów kominiarskich.
Wyciąg z przepisów dot. czyszczenia przewodów dymowych - http://www.kppspsucha.pl/pliki/przepisy.pdf
fot:dziennikelblaski.pl
źródło:www.sokolka.straz.bialystok.pl/porady/sadza , ekobudowanie.pl, muratordom.p

Powróć do archiwum
Pogoda
Pochmurnie -1°C
Śnieg 0°C