Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

02.01.2024 08:44

7 zasad bezpiecznego korzystania z gazu

gaz

Korzystanie z instalacji gazowej w domu – do gotowania, ogrzewania wody użytkowej czy ogrzewania mieszkania – jest wygodne, efektywne i tanie. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach, bo zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa może mieć tragiczne skutki.

1. Konieczna wentylacja

Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie spalające gaz, musi mieć wentylację. Dlaczego? Jeśli do kuchni, łazienki czy kotłowni zapewnimy odpowiedni dopływ świeżego powietrza, podczas spalania gazu powstanie nieszkodliwy dwutlenek węgla. Jeśli jednak ilość świeżego powietrza, a co za tym idzie wchodzącego w jego skład tlenu będzie zbyt mała, nastąpi tzw. spalanie częściowe. W takiej sytuacji powstanie trujący gaz - tlenek węgla, czyli czad.

Jeśli mamy do czynienia z przepływowym podgrzewaczem wody typu "Junkers", wystarczy standardowa kratka wentylacyjna lub wentylacja mechaniczna, która powinna być uruchamiana podczas jego pracy. Trzeba także koniecznie pamiętać o zamontowaniu odpowiednich drzwi łazienkowych z otworami wentylacyjnymi. To zapewni cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

Jeśli jednak w łazience czy kotłowni znajduje się piec dwufunkcyjny (centralnego ogrzewania z funkcją ogrzewania wody użytkowej) z otwartą komorą spalania, trzeba doprowadzić świeże powietrze oddzielnym, poza kratką wentylacyjną, przewodem z zewnątrz np. nawiewnikiem okiennym lub ściennym.

2. Częste przeglądy

Instalacja gazowa i wentylacyjna musi być poddawana regularnej kontroli, przynajmniej raz w roku. Taki przegląd pozwala wykryć nieprawidłowości w działaniu instalacji. Co powinna objąć kontrola?

sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej,

oględzinypomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie gazowe,

badanie urządzeń służących do przesyłu gazu,

kontroli podlega także kanał spalinowy i wykonuje ją kominiarz.

Takich przeglądów ani tym bardziej napraw instalacji nie można przeprowadzać na własną rękę. Nie należy również zaklejać otworów wentylacyjnych ani dokonywać jakichkolwiek manipulacji przy gazomierzu. Grozi to zatruciem, a nawet wybuchem gazu.

3. Regularna konserwacja

Urządzenia gazowe i instalacja powinny być konserwowane, zwłaszcza, gdy wygaśnie już na nie gwarancja. Podejmować się jej mogą fachowcy legitymujący się świadectwem kwalifikacyjnym potwierdzającym uprawnienia G3.

4. Tylko atestowane urządzenia

Do instalacji można podłączać jedynie urządzenia mające odpowiednie atesty. Podłączeń może dokonywać jedynie fachowiec posiadający do tego uprawnienia.

5. Obsługa tylko z instrukcją

Urządzenia gazowe można obsługiwać tylko zgodnie z instrukcją obsługi.

6. Sprawdźmy, gdzie jest zawór

Sprawdźmy, gdzie w mieszkaniu znajduje się zawór odcinający dopływ gazu. W razie ulatniania się gazu trzeba umieć go zamknąć.

7. Stosujmy czujniki gazu 

Czujnik to wydatek średnio kilkudziesięciu złotych. Ostrzeże nas, gdy poziom czadu w powietrzu będzie jeszcze na tyle niski, byśmy zdążyli zareagować - otworzyć okna i wezwać fachowców.

Reagujmy, gdy czujemy gaz

Niebezpieczeństwo można dość łatwo ocenić, ponieważ do gazu ziemnego dodawany jest środek zapachowy - THT. Dzięki niemu gaz jest wyczuwalny w powietrzu już przy małym stężeniu.

Jeśli wyczujemy ten zapach, oznacza to nieszczelność instalacji lub urządzeń, wobec której nie wolno pozostać obojętnym.

Dzwońmy po pomoc - numer Pogotowia Gazowego to 992 W razie konieczności pomoże nam także straż pożarna 998 lub 112

Partnerem akcji jest PGNiG

źródło : www.se.pl , PGNiG

foto : www.drewnoopalowe.suwalki.p

Powróć do archiwum