Portal Urządu Miasta Olsztyna olsztyn.eu

29.02.2024 11:56

II Etap – międzyszkolny, miejski – Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym.

W dniu 28 lutego 2024 r. w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie odbył się II Etap – międzyszkolny, miejski – Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym. W rywalizacji udział wzięły drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe z terenu Olsztyna.

Celem Olimpiady jest min. popularyzacja problematyki bezpieczeństwa powszechnego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym. Program II Etapu Olimpiady składał się z dwóch części. Część teoretyczna – pisemny test teoretyczny  złożony z 25 pytań, rozwiązywany indywidualnie przez wszystkich uczestników Olimpiady. Udział w części praktycznej polegał z kolei na wykonywaniu przez dwuosobowy zespół z danej szkoły czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i podlegał ocenie będących członkami zespołu sędziowskiego ratowników medycznych.

Wyniki zaciętej rywalizacji przedstawiają się następująco: 1 miejsce drużyna Technikum nr 8 Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie; 2 miejsce drużyna II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie; miejsce 3 drużyna Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie. Wszyscy uczestnicy Olimpiady oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody i dyplomy za uczestnictwo. Dodatkowo zwycięzcy II Etapu Olimpiady – Drużyna Technikum nr 8 Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie w składzie Grzegorz Smosarki, Sebastian Chojnacki pod opieką nauczyciela Pana Adama Piekarskiego – będzie reprezentowała Olsztyn w III finałowym etapie Olimpiady, który zostanie rozegrany 22 marca 2024r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olszynie.   

Uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników, drużynie Technikum nr 8 życzymy powodzenia podczas rywalizacji finałowej.

 

ZDJĘCIE1

ZDJĘCIE2

ZDJĘCIE3

ZDJĘCIE4

ZDJĘCIE5

ZDJĘCIE6

ZDJĘCIE7

ZDJĘCIE8

ZDJĘCIE9

Powróć do archiwum