Idź do treści strony
Kryzys

                                                              ZARZĄDZENIE Nr 21

                                                          PREZYDENTA OLSZTYNA

                                                            z dnia 9 stycznia 2018 roku

                                   w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych

                                                            w Olsztynie w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1430 j.t.), oraz §2 Zarządzenia Nr 331 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 roku zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w mieście Olsztynie poprzez wprowadzenie do użytku służbowego:


1. "Planu zamierzeń obronnych miasta Olsztyna na rok 2018"( załącznik Nr 1 ).


2. "Wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 roku przez Urząd Miasta Olsztyna oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na terenie miasta Olsztyna " ( załącznik Nr 2 ).


3. "Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2018" ( załącznik Nr 3 ).


4. "Roczny plan kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych
i nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna w 2018 roku" ( załącznik nr 4 ).


§ 2. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna.


§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 36 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Olsztyn w 2017 roku


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.PREZYDENT OLSZTYNA


Piotr Grzymowicz

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 - Plan zamierzeń obronnych Miasta Olsztyna na rok 2018.
  2. Załącznik nr 2 - WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 r. przez Urząd Miasta Olsztyna, oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na terenie miasta Olsztyna.
  3. Załącznik nr 3 - Plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2018.
  4. Załącznik nr 4 - Roczny plan kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Olsztyna na 2018 rok.
  5. Zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2018 roku.
Pogoda
Pochmurnie -1°C
Częściowe zachmurzenie -1°C