Idź do treści strony
Kryzys
09.02.2016 10:25

Bezdomni zimą

Szanowni Państwo

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami pogodowymi stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców regionu, zwracam się do Państwa z ponownym apelem o zintensyfikowanie działań, szczególnie wobec osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych

W obliczu długotrwałego utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych, istotna jest szybkość reakcji oraz działalność zmierzająca do niwelowania zagrożeń utraty życia i zdrowia osób szczególnie na nie narażonych. Konieczna jest wzmożona aktywność służb publicznych. Rekomenduje, a żeby :

Prowadzić stałą kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych ( parków, ogródków działkowych, a także miejsc i budynków opustoszałych, które w okresie zimy wykorzystywane są jako przejściowe lokum);

Zapewnić współpracę Policji i Straży Miejskiej/ Gminnej z noclegowniami i schroniskami ( w warunkach zagrożenia życia do noclegowni powinny trafić nawet osoby pod wpływem alkoholu);

Uczulić szpitale oddziały ratunkowe i izby przyjęć, aby nie wypisywać osób bezdomnych w nocy ( konieczny kontakt z Policją lub Strażą Miejską w celu przewiezienia do schroniska);

Uwrażliwić społeczeństwo, aby informowało o osobach zagrożonych wychłodzeniem;

Zaktywizować ośrodki pomocy społecznej, w celu wsparcia osób, które ze względu na stan zdrowia, biedę lub ograniczenia materialne nie są w stanie zapewnić sobie ogrzewania;

Ponadto istotnym działaniem jest kontynuowanie akcji upowszechniania danych teleadresowych placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych i ubogich oraz ścisła współpraca z lokalnymi mediami w celu zwiększenia stopnia wrażliwości społecznej mieszkańców województwa na sytuacje osób i rodzin narażonych na skutki trwającej zimy.

Pragnę przypomnieć, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze

800 165 320

pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informację na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Aktualny wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym dostępny jest na stronie www.olsztyn.uw.gov.pl .

Jestem przekonany, że dzięki Państwa wrażliwości i trosce o tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego, uda się zapobiec wielu ludzkim dramotom.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe dla osób bezdomnych i potrzebujących w Olsztynie:

  • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR kod 10-516 ,Olsztyn, Pl. Bema 5 tel. 89 523 28 00/02, 665 237 899,email. pcpr@powiat-olsztynski.pl
  • Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów, ul. Towarowa 18, tel. 89 521 04 49
  • Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży , ul. Mickiewicza 16/8, ul. Kościuszki 16/6  , tel. 89 523 61 77
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Dzieci, Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45 tel.89 523 64 02, 535 01 66 w. 23
<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie -4°C
Częściowe zachmurzenie 0°C