Idź do treści strony
Kryzys

    ZARZĄDZENIE  

PREZYDENTA OLSZTYNA

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych

w Olsztynie w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2015.827 t.j.), oraz § 2 Zarządzenia Nr 332 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w mieście Olsztynie poprzez wprowadzenie do użytku służbowego:

  1. "Planu zamierzeń obronnych miasta Olsztyna na rok 2017"(załącznik Nr 1).
  2. "Wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2017 roku przez Urząd Miasta Olsztyna oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na terenie miasta Olsztyna " (załącznik Nr 2 ).
  3. "Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2017" (załącznik Nr 3).
  4. "Roczny plan kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna w 2017 roku" (załącznik nr 4).

§ 2. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania   Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 81 Prezydenta Olsztyna z dnia 21.03.2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Olsztyn w 2016 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 - Plan zamierzeń obronnych Miasta Olsztyna na rok 2017.
  2. Załącznik nr 2 - WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2017 r. przez Urząd Miasta Olsztyna, oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na terenie miasta Olsztyna.
  3. Załącznik nr 3 - Plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2017.
  4. Załącznik nr 4 - Roczny plan kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Olsztyna na 2017 rok.
  5. Zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2017 roku.
Pogoda
Pochmurnie 0°C
Pochmurnie 5°C