Idź do treści strony
Kryzys

ZARZĄDZENIE NR 585

PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA 

 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Olsztynie w 2019 roku.

 

 

Na podstawie art. 17 ust.7 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz.1459, 1669), art. 19 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2018 r., poz. 1401, 1560), § 5 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz.850) oraz Zarządzenia nr 312 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w województwie w 2019r.  

                                                   zarządza się co następuje:

 

    § 1. Ustala się wytyczne Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, stanowiące załącznik

Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

    § 2. Wprowadza się kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Olsztyna, będący podstawą do opracowania kalendarzowych planów działania przez kierowników (właścicieli) zakładów pracy, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,

 

   § 3. Kierownikom (właścicielom) zakładów pracy poleca się uzgadniać terminy głównych przedsięwzięć szkoleniowych z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta z 14-dniowym wyprzedzeniem planowanego przedsięwzięcia, a Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej raz na dwa lata.

.                                                   

   § 4. Sprawozdanie o stanie struktur organizacyjnych i realizacji szkolenia obrony cywilnej na dzień 31 grudnia 2017 roku należy przesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w terminie do 30 stycznia 2019 roku, wg wzoru – załącznik Nr 3.

 

   § 5. Kontrolą i nadzorem merytorycznym realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego objąć zakłady pracy i instytucje funkcjonujące na terenie miasta, wg planu – załącznik nr 5. Kontrolę wykonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta..

 

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 PREZYDENT - SZEF OBRONY CYWILNEJ         

                            OLSZTYNA

                                                                                              Piotr Grzymowicz

 

Do pobrania:

  1.  ZARZĄDZENIE NR 585  PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ  OLSZTYNA z 31 grudnia 2018 r.
  2.  Plan działania na 2019r. 
  3.  Plan kontroli na 2019r.
  4.  Sprawozdanie z organizacji i realizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej wg stanu na 31 grudnia 2018r.
  5. Wytyczne 2019r.
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 12°C
Częściowe zachmurzenie 17°C