Idź do treści strony
20.10.2015 07:49

Nowe przepisy dotyczące ruchu pieszych

odblaski

Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U.2013.991) nakłada na pieszych poruszających się po drogach publicznych nowe obowiązki:

"Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku". 

Pozostałe obowiązki pieszego pozostają bez zmian:

  • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku z pobocza. Jeżeli pobocze jest niedostępne dla ruchu pieszego, można skorzystać z jezdni poruszając się mozliwie jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom.
  • Chodzenie lewą stroną drogi idąc po poboczu lub jezdni.
  • Poruszanie się jeden za drugim; natomiast na drogach o małym natężeniu ruchu i w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie.
  • Ustąpienie miejsca rowerowi w przypadku gdy pieszy porusza się po drodze rowerowej, za wyjątkiem niepełnosprawnych. Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów tylko gdy nie ma możliwości skorzystania z chodnika lub pobocza. 

 

widoczność pieszych o zmroku

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy pamiętać, że w strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jednakże nie zwalnia to pieszych od zachowania szczególnej ostrożności.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 13°C
Czyste niebo 19°C